تبلیغات
کلبه تنهایی و سرگرمی - مطالب بهمن 1392

من و دلم

برای دلم، گاهی مادری مهربان میشوم،

دست نوازش بر سرش میکشم میگویم:

«غصه نخور، میگذرد…»

برای دلم، گاهی پدر میشوم، خشمگین میگویم:

«بس کن دیگر بزرگ شدی…»

گاهی هم دوستی میشوم مهربان،

دستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا…

دلم، از دست من خسته است…

[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ آرزو . ] [ نظرات() ]

تولدم مبارکتصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net
  امروز چند شنبه است تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net چندم کدام ماه و چندم کدام سال است تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


 تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net امروز چند سال از من می گذرد تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

 
تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net و من چند ساله ام تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

 تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net چیزی به یاد نمی آورم جز اینکهتصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

 
تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net امروز اکنون است و اینجا زمین استتصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net  و من به دنیا آمده ام...تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net

تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net  به رسم عادت :تولدم مبارکتصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net
[ پنجشنبه 24 بهمن 1392 ] [ 11:10 ق.ظ ] [ آرزو . ] [ نظرات() ]

انسان است دیگر...

چه موجود عجیبی است این انسان...!

وقتی صدایش می کنی،نمی شنود...

وقتی به دنبالش می روی، نمی بیند...

وقتی دوستش داری، به فکرت نیست...

اما..........

وقتی می شنود که دیگر صدایت گرفته...

وقتی می بیند که خسته در راه افتاده ای...

وقتی به فکرت هست که دیگر نیستی...
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ 07:13 ب.ظ ] [ آرزو . ] [ نظرات() ]

من اومدم

سلام

من اومدم

خوشحال وسرحال

امتحانامودادموکارنامموگرفتم آخیش راحت
شدم ازاسترس واضطراب


یه خبرخوب شایدعیدبریم کربلا

دعام کنین برم اگه رفتم واسه همتون دعامیکنم

معذرت میخوام به خاطردیرکردنام


[ پنجشنبه 17 بهمن 1392 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ آرزو . ] [ نظرات() ]

تودختری

تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه!

برای ....


خلق بوسه ای از جنس آرامش


تودختر نشدی که همخواب آدم های بیخواب شوی


دختر شدی که برای خواب کسی رویا شوی !


تودختر نشدی که....


در تنهایت حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی


دختر شدی تا ...


آغوشی در تنهایی عشقت باشی !...

[ پنجشنبه 17 بهمن 1392 ] [ 10:24 ق.ظ ] [ آرزو . ] [ نظرات() ]